AVA Assuradeuren is een gevolmachtigd agent voor de verzekeraars Reaal, Avero Achmea en DAS. Als volmachtkantoor nemen wij van deze verzekeraars de bevoegdheid om namens deze verzekeraars polissen op te maken en schade af te handelen. Hierdoor zijn er voor u als klant korte lijnen en kunnen wij u snel helpen met de schadeafhandeling binnen ons eigen bedrijf.