AVA Assuradeuren treedt als gevolmachtigd agent op voor de verzekeraars Reaal verzekeringen, Avero Achmea en Das Rechtsbijstand. Deze verzekeraars hebben geen aandelenbelang in AVA Assuradeuren.

Avero VolmachtDas logo

Poolverdeling:

Schadeverzekeringen  (geen rechtsbijstand)
Reaal Schadeverzekerinen N.V.: 50%
Achmea Schadeverzkeringen N.V. h.o.d.n. Avero Achmea: 50%

Rechtsbijsandsverzekeringen
DAS Rechtsbijstand: 100%